Aplikacja Drogi – projektowanie dróg i ulic

Biblioteka Electrical – Diagramy, schematy blokowe
9 września 2016
zw aplikacja traffic przedmiar metric
Nakładka ZWCAD Przedmiar
9 września 2016

Aplikacja DROGI jest nakładką na program ZWCAD.

Głównym zadaniem programu DROGI jest wspomaganie projektowania oznakowania dróg i ulic.


Aplikacja ZWcad DROGI wyposażona jest w bazę danych typowych znaków drogowych. Każdy użytkownik ma możliwość tworzenia własnych znaków, oznaczeń i drogowskazów dzięki specjalnemu modułowi.

Najważniejsze cechy i funkcje aplikacji DROGI:

  • wstawianie znaków drogowych poziomych i pionowych
  • wstawianie tablic drogowskazowych
  • wstawianie elementów drogi, takich jak ronda, wyspy
  • symulacja toru jazdy pojazdów wybranego przez użytkownika
  • rysowanie miejsc postojowych
  • tworzenie rysunków wysepek zgodne z podanymi parametrami

 

 

Użytkownik aplikacji ZWcad DROGI ma możliwość definiowania własnych ustawień w programie. W tym celu należy uruchomić polecenie „ustawienia” lub analogiczną ikonką. Użytkownik ma również możliwość wybrania na które warstwy będą wstawiane symbole o określonym przeznaczeniu.

Z listy wyboru wybiera istniejącą warstwę lub wpisuje nową nazwę, a warstwa zostanie automatycznie zdefiniowana.

Istnieje opcja zdefiniowania wielkości tarczy znaku i opisu do wstawienia.Ustawienie domyślne sugeruje grupowanie wstawianych znaków i opisów w rysunku.