fbpx

TOOLS I – darmowa nakładka ZWCAD

nakładka zwcad tools
Tools
12 września 2016
TOOLS II – nakładka ZWCAD
12 września 2016

TOOLS I – darmowa nakładka ZWCAD

Nakładka TOOLS wzbogaca program ZWCAD o dodatkowe narzędzia, oraz polskie skróty klawiaturowe.

Narzędzie działa w wersji ZWCAD 2011.

Opis funkcji:

Po instalacji (opisanej w dalszej części) na ekranie pojawi się pasek ikon z dodatkowymi funkcjami:

t1 Wczytanie nakładki. Bez wybrania tej funkcji nakładka nie będzie działać. Dzięki temu, nie został spowolniony start samego programu ZWCAD. Użytkownik sam decyduje, kiedy wczytać nakładkę.
Import punktów Zapisuje współrzędne punktów do pliku testowego w formacie CSV. Pliki te są bez programu odczytywane w arkuszach kalkulacyjnych.
Program prosi o wybór czy punkty, których współrzędne maja być zapisywane, wybierane będą przez ręczne zaznaczenie punktów czy wybór wszystkich obiektów znajdujących się na określonej warstwie. Pojawi się pytanie:
Wskaż punkty [(L) Warstwa / (S) wskaż]
  • Jeśli wybrano opcję L użytkownik będzie poproszony o wpisanie nazwy warstwy a następnie zapisane do pliku zostaną współrzędne wszystkich punktów leżących na określonej warstwie.
  • Jeśli wybrano S (opcja domyślna) użytkownik będzie poproszony o wskazanie zbioru punktów.

Następnie Użytkownik będzie proszony o wskazanie pliku do którego zostaną zapisane współrzędne. Poprawnym plikiem do zapisu jest plik z rozszerzeniem CSV. Plik taki można teraz otworzyć w arkuszu kalkulacyjnym.Eksport punktów

Rysowanie punktów lub linii oraz splajnów z pliku CSV. Możliwe jest także przesunięcie oraz przeskalowanie rysowanych obiektów.
Po wybraniu funkcji otworzy się okno jak poniżej.
Okno wstawiania punktów

  1. Przycisk „Wskaż plik” [1] powoduje otwarcie okienka dialogowego do wskazania pliku który będzie wczytany
  2. Przycisk „Wczytaj” [2] wczytuje dane z pliku do listy współrzędnych [3]
  3. Przez wybranie przycisków [4][5][6] rysowane będą odpowiednio punkty, linie i splajn w punktach których współrzędne są w liście punktów.
  4. Dodatkowo współrzędne punktów mogą być przeliczane przez przemnożenie przez odpowiednie skalę [7] lub z przesunięciem o określony wektor [8].

cofnięcie izolacji warstwWłącza i wyłącza warstwy do stanu zapisanego przez polecenie „Izolacja warstw” – opisanej w wierszu poniżej

Izolacja warstwProsi użytkownika o wskazanie obiektu. Warstwa na której leży dany obiekt pozostaje włączona, wszystkie pozostałe warstwy są wyłączane. Stan włączenia i wyłączenia warstw zostanie zapamiętany

Kopia zapasowaZapis rysunku do pliku wraz z kopią zapasową. Wykonywany jest normalny zapis, oraz tworzony jest dodatkowy plik, który w swojej nazwie ma wprowadzoną datę, oraz godzinę zapisu.