fbpx

TOOLS II – nakładka ZWCAD

TOOLS I – darmowa nakładka ZWCAD
12 września 2016
TOOLS III – nakładka ZWCAD
12 września 2016

TOOLS 2 – nakładka ZWCAD

Aplikacja jest zestawem narzędzi ułatwiająca pracę w środowisku ZwCAD, przez automatyzację poleceń. Dodaje do programu dodatkowe funkcje, np. eksport i import danych z arkusza kalkulacyjnego, liczenie powierzchni, długości, rysowanie osi i wiele innych.

Wymagania:

  • Program działa jako nakładka na aplikację ZwCAD w wersji od 2009 do 2011 Standard i Professional.

Działanie aplikacji TOOLS II:
1) Wczytuje nakładkę
2) Zmiana wersji językowej
3) Wczytanie stanu warstw
4) Izolacja warstw
5) Zapis pliku z zachowaniem kopii.
6) Wczytywanie plików SCR.
7) Wstaw punkt z numerem kolejnym
8) Zapisuje współrzędne punktów do pliku
9) Rysuje z pliku
10) Rysuje oś
11) Wstawia oś do obiektu
12) Rysuje oś jako łuk
13) Rysuje oś jako odsunięcie
14) Tekst na łuku
15) Zmiana wielkości liter
16) Zmiana tekstu na polilinię
17) Połączenie linii
18) Dwusieczna kąta
19) Dopełnienie łuku
20) Usuwanie duplikatów
21) Zliczanie ilości bloków
22) Suma długości linii
23) Suma długości łuków
24) Suma długości wszystkich obiektów
25) Suma powierzchni wybranych obiektów