fbpx

TOOLS IV – nakładka ZWCAD

TOOLS III – nakładka ZWCAD
12 września 2016
rendering do zw cad
Rendering do ZWCAD
12 września 2016

TOOLS 4 – nakładka ZWCAD

Ustawienia nakładki

(np. kolory, warstwy obiektów, które mają być tworzone).

 MSAVE Zapis z kopią zapasową. Utworzony zostaje dodatkowy plik, z czasem zapisu.
 InsP Wstawianie punktów z numerem kolejnym (automatyczne numerowanie).
 Exp Zapisywanie współrzędnych punktów do pliku tekstowego (do wczytania do arkusza kalkulacyjnego).
 Exp line Zapis współrzędnych wskazanych punktów do pliku tekstowego.
 Imp Wczytanie współrzędnych punktów z pliku tekstowego do ZWCAD.
 Imp Line Wczytanie współrzędnych punktów obiektu (np. linii) z pliku tekstowego.
 RysujOs Rysowanie osi symetrii pomiędzy wskazanymi punktami.
 WstawOs Rysowanie osi symetrii okręgów na różne sposoby.
 Arc3P Rysowanie osi łukowych przez 3 punkty.
 OdsunOs Rysowanie osi równoległych do wskazanych obiektów w połowie zadanej odległości
 wielkosc liter Zmiana wielkości liter (z małych na duże i odwrotnie)
 TextCnv Konwersja tekstu na polilinie.
 ZmianaTekstu Zawansowana zmiana treści tekstu.
 Ile blokow Zliczanie bloków występujących w rysunku.
 suma dl linii Sumowanie długości linii.
 suma dl lukow Sumowanie długości łuków.
 suma dl Sumowanie długości linii i łuków.
 Suma powierzchni Sumowanie powierzchni obiektów.
 Cir2Pt Zamiana okręgów na punkty (można zdefiniować bloki jakie mają być wstawione zamiast okręgów).
 cal2mm Skalowanie rysunku – zamiana z cali na mm.
 mm2cal Skalowanie rysunku – zamiana z mm na cale.
 ImportBlocks Wstawianie bloków zgodnie z opisem w pliku tekstowym (współrzędne, nazwa bloku, atrybuty).
 SumSubPoly Obliczanie długości polilinii pomiędzy wskazanymi punktami.
 LZS Rysuje strzałki wzdłuż klikanych punktów.
Wyrownanie O M
Wyrównanie obiektów w pionie i poziomie.
 Wyrownanie Wyrównanie grupy obiektów.
CRotate Obrót z kopiowaniem elementów.
 CopyByPoints Szyk według zaznaczonych punktów
 MirrorByPoint Lustro według 2 osi
Extrim Rozszerzone przycinanie
SortPt Zestawienie współrzędnych punktów oraz okręgów (z możliwością sortowania).