CAD Pockets – ZWCAD Touch

CAD Pockets (dawniej ZWCAD Touch) jest darmową aplikacją na urządzenia mobilne, która pozwala na podgląd plików rysunkowych CAD, oraz zawiera również narzędzia do tworzenia, edycji i opisywania rysunków DWG.

Znakomicie współpracuje z ZWCAD+ pozwalając na automatyczną synchronizację danych plików CAD.

CAD Pockets do pracy nie wymaga połączenia z internetem. Jest ono wymagana tylko do synchronizacji danych.

Kilka cech CAD Pockets

Zarządzanie plikami:

Obsługa plików 2D i 3D w formacie DWG
OK
Obsługa plików 2D i 3D w formacie DXF i DWF
OK
Premium
Tworzenie nowych rysunków
OK
Premium
Odczyt i zapis plików CAD lokalnie oraz online
np. DropBox, GoogleDrive, OneDrive
OK
Transfer plików poprzez kabel USB do komputera
OK
Praca offline
Odczyt, zmiana nazwy, zapisanie pod nową nazwą, usunięcie plików
OK
Praca online, wraz z automatyczną synchronizacją
Odczyt, zmiana nazwy, zapisanie pod nową nazwą, usunięcie i udostępnienie plików.
OK
Buforowanie plików offline
Pozwala to na otwieranie takich plików, jeśli jesteśmy offline.
OK
Obsługa serwerów WebDav
tworzenie, usuwanie, modyfikacja i synchronizacja plików
OK
Udostępnianie plików CAD poprzez email.
OK
Eksport rysunków CAD do JPG, PDF, DWF
OK
Zabezpieczanie rysunków hasłem
OK
Premium

Funkcje rysowania i zarządzania rysunkiem

 

Szybkie i przyjazne funkcje do zmiany widoku (zoom i przesuwanie) oraz lokalizacja punktów charakterystycznych.
OK
Rysowanie linii, polilinii, okręgów oraz tekstów
OK
Kopiowanie, przesuwanie, obrót i lustro obiektów
OK
Chmura rewizji, wymiary, rastry i komentarze głosowe
OK
Wymiary liniowe, promieniowe, kątowe oraz we współrzędnych
OK
Wstawianie bloków i edycja atrybutów bloku
OK
Premium
Powiększanie fragmentów rysunku podczas lokalizacji punktów charakterystycznych
OK
Cofnij i ponów
OK
Obsługa warstw
OK
Premium
Obsługa arkuszy
OK
Obsługa widoków 3D
OK
Wyszukiwanie tekstów
OK
Premium