ZWCAD Mechanical – niezawodne narzędzie dla każdego

ZWCAD Mechanical to oprogramowanie stworzone specjalnie dla inżynierów z dedykacją do branży mechanicznej, aby ułatwić i przyspieszyć ich pracę. Zawiera ogromną ilość przydatnych w pracy z częściami mechanicznymi funkcji, które optymalizują pracę, pozwalają na dużo lepsze wykorzystanie czasu – liczne symbole, automatyczne oznaczenia czy specjalne generatory części. Posiadane przez program biblioteki zawierają ogromne ilości gotowych komponentów, które można wykorzystać do projektowania bez potrzeby szkicowania ich od zera. ZWCAD Mechanical zawiera w sobie pełne możliwości ZWCAD Professional.

Najważniejsze funkcje ZWCAD Mechanical

Tworzenie rysunków – ZWCAD Mechanical wspiera w codziennej pracy użytkownika w zakresie tworzenia dokumentacji technicznej. Dostarcza liczne funkcje wspierające szkicowanie, narzędzia automatyzacji czy automatyczne drukowanie dokumentacji. Świetnie współpracuje z innymi programami w pełni wspierając formaty DWG/DXF/DWF. ZWCAD Mechanical wspiera wszystkie funkcje, które posiada ZWCAD. Dodatkowo funkcje programu wspierają możliwość tworzenie nieparametrycznych modeli 3D.

Organizacja rysunków – Zaawansowane narzędzia pozwalają na łatwe zarządzanie rysunkiem technicznym, organizacją elementów które się na nim znajdują czy elementami formalnymi jak ramka czy tabela rysunkowa. Automatyczne tabele otworów czy tabele elementów wykrywają zmiany elementów do których się odnoszą i automatycznie aktualizują dane. Generator widoku szczegółowego, wymagań technicznych czy listy rewizji w łatwy sposób pozwolą dostosować potrzebne elementy rysunku do własnych wymagań. Automatyczne rozłożenie rysunków w szybki sposób utworzy oddzielne pliki dla każdego rzutu.

Biblioteka normaliów – bogata biblioteka części znormalizowanych podzielona na normy oraz kategorie zdecydowanie przyśpiesza proces projektowania elementów. Elementy wstawiane jako bloki można łatwo ustawić w odpowiednim położeniu. Biblioteka zawiera nie tylko typowe elementy mechaniczne jak śruby czy podkładki, ale również bardziej zaawansowane elementy jak np. całe łożyska. Znajdą się tam również elementy maszyn, jak smarownice czy cały zespół jak np. reduktor.

Biblioteka symboli – pozwala na szybkie definiowanie schematów przy pomocy gotowych symboli. Biblioteka zawiera setki symboli najczęściej używanych w przemyśle – od symboli związanych z ruchem czy gotowymi częściami, poprzez symbole elektryczne, hydrauliczne, aż do symboli struktur. Dzięki temu użytkownik szybko może stworzyć dowolny schemat.

Generatory wałów oraz przekładni – generatory pozwalają na szybkie tworzenie gotowych elementów wałów oraz przekładni na podstawie wprowadzanych danych przez użytkownika. Dane które wprowadza użytkownik uwzględniają takie parametry jak długości kolejnych czopów, moduły, liczbę zębów itd. Użytkownik może zdefiniować od razu rzuty wygenerowanych części.

Zaawansowane narzędzia adnotacji i wymiarowania – cała rodzina poleceń przydatna w szybkim oznaczaniu rysunku – czy to stworzonego przez użytkownika czy zaimportowanego z innego programu. Automatyczne oznaczenia wykończenia powierzchni czy oznaczenia tolerancji kształtu i położenia pozwolą na szybkie tworzenie rysunków wykończeniowych. Oznaczenia spoin czy tolerancja pasowania otworów pozwoli na wygenerowanie rysunku zgodnie technologicznie w sposób łatwy i przyjemny dla użytkownika.

 

Funkcje dodatkowe – Program wspomoże użytkownika w obliczeniach powierzchni, obwodu czy ciężaru – dzięki zaawansowanym funkcjom, które automatycznie wykrywają obwód danego elementu łatwo można zmierzyć podstawowe dane potrzebne do dalszej pracy.  Rozwiń

  Najważniejsze funkcje ZWCAD Mechanical

  Różnice między ZWCAD Professional a ZWCAD Mechanical

   

  Funkcja Pro Mechanical
  Generator wałków +
  Generator przekładni +
  Generator ramek rysunkowych wraz z tabelą BOM +
  Tabela otworów +
  Obsługa danych BOM – balony, tabele, import/export do excel/txt +
  Oznaczenia chropowatości powierzchni +
  Oznaczenia tolerancji kształtu +
  Oznaczenia spoin +
  Generator widoku szczegółowego +
  Tworzenie wymagań technicznych na rysunku +
  Konwersja elementów proxy do bloku +
  Możliwość obliczenia obszaru, obwodu i ciężaru +
  Automatyczne rozmieszczenie rysunków +
  Rysowanie linii konstrukcyjnych (np. dwusieczne, równoległe, prostopadłe) +
  Rysowanie okręgów konstrukcyjnych (np. styczny, styczny do 2 linii, koncentryczny) +
  Rzuty wału +
  Linie promieniowania +
  Możliwość wstawienia wgłębienia (rowek techniczny) z biblioteki +
  Generator symboli podziału (np. przerwanie wału/rury) +
  Dynamiczne rozszerzanie obiektów +
  Biblioteka gotowych części

  Np. śruby, nakrętki, łożyska, profile stalowe, wpusty, pierścienie, siłowniki hydrauliczne itd.

  +
  Biblioteka symboli

  Np. symbole hydrauliczne/pneumatyczne (zawory, rozdzielacze, pompy), elektryczne, mechanizmów itd

  +
  Szybkie generowanie linii środowych +
  Rozszerzony wymiar – 1 polecenie do 8 typów wymiarów +
  Lista edycji rysunku +
  Łączenie/dzielenie wymiarów +

  Tworzenie rysunków

  Linie konstrukcyjne

  Polecenie zawiera szereg dodatkowych opcji rysowania linii konstrukcyjnych, np. rysowanie dwusiecznej

  Okręgi konstrukcyjne

  Polecenie zawiera szereg dodatkowych opcji rysowania okręgów konstrukcyjnych.

  Rowki technologiczne

  Polecenie automatycznie tworzy rowki oraz podcięcia na wskazanych geometriach na podstawie predefiniowanych typów podcięć/rowków.

  Szybkie generowanie linii środkowych

  • Automatycznie dodaje linie środkowe np. do wskazywanych otworów, elips, łuków itd.
  • Znaczniki środka.

  Symbole podziału

  Polecenie automatycznie tworzy przerwanie geometrii.

  Dynamiczna zmiana wielkości wskazanej geometrii

  Polecenie służy do dynamicznej zmiany wielkości wskazanej geometrii.

  Automatyczne generowanie linii promieni

  • Polecenie tworzy linie promieniowania we wskazanym okręgu
  • Użytkownik może określić ilość promieni

  Organizacja rysunków

  Generator ramek rysunkowych

  • Umożliwia wstawienie gotowej ramki rysunkowej wraz z tabelą BOM
  • Na podstawie wybranych parametrów możemy automatycznie przeskalować wskazane geometrie, tak by ich skala zgadzała się ze skalą rysunku dla danej ramki

  BOM – zestawienie elementów

  • Umożliwia szybkie dodanie balonów do elementów i wygenerowanie ich zestawienia w formie tabeli
  • Balony mogą być automatycznie wyrównane do danej linii, przenumerowane
  • Możliwość edycji danych w tabeli oraz ich importu/eksportu

  Generator widoku szczegółowego

  • Polecenie automatycznie tworzy widok szczegółowy na podstawie wskazanego obszaru/granicy
  • Użytkownik może określić współczynnik powiększenia/skalę, etykietę czy np. styl symbolu widoku

  Tabela otworów

  • Umożliwia szybkie wygenerowanie zestawienia otworów w formie tabeli oraz etykiet na rysunkach
  • Dane są dynamicznie zmieniane, np. w przypadku zmiany średnicy bądź lokalizacji otworu
  • Możliwość eksportu parametrów otworów do pliku xls bądź csv

  Wymagania techniczne

  • Tworzy pole tekstowe zawierające zbiór wymagań technicznych
  • Możliwość korzystania z wypełnienia wymagań gotowymi elementami z biblioteki
  • Umożliwia wczytanie i zapisywanie do pliku tekstowego

  Lista rewizji rysunku

  • Polecenie umożliwia wstawienie gotowej tabeli rewizji rysunku
  • Umożliwia także wyciąganie danych do tabeli z wskazanego bloku

  Automatyczne rozłożenie rysunków

  Polecenie generuje automatyczne rozłożenie wskazanych rysunków w plikach dwg/dxf

  Biblioteka normaliów

  Biblioteka gotowych części

  ZWCAD Mechanical zawiera bardzo obszerną bibliotekę części znormalizowanych
  np. łożyska, śruby, nakrętki, wkręty, podkładki, uszczelniacze, pierścienie, sprężyny itd

  Biblioteka symboli

  Biblioteka symboli

  ZWCAD Mechanical zawiera bardzo obszerną bibliotekę gotowych symboli części, mechanizmów oraz schematów elektrycznych/hydraulicznych

  Generator wałów oraz przekładni

  Generator wałów

  • Umożliwia szybkie wygenerowanie geometrii wału oraz jego rzutów na podstawie wprowadzonej geometrii kolejnych stopni
  • Możliwość wczytania/zapisania danych stopni z/w pliku txt

  Rzut wału

  • Polecenie tworzy w sposób automatyczny rzut wału na podstawie wskazanej geometrii

  Generator przekładni

  • Umożliwia szybkie wygenerowanie geometrii przekładni na podstawie wprowadzonych parametrów
  • Automatyczne generowanie przekroju oraz widoku bocznego przekładni

  Zaawansowane narzędzia adnotacji i wymiarowania

  Oznaczenia wykończenia powierzchni

  • Polecenie umożliwia wygenerowanie szeregu oznaczeń chropowatości powierzchni
  • Użytkownik ma możliwość zdefiniowania licznych parametrów wykończenia powierzchni oraz np. rodzaju odnośnika/grotu

  Oznaczenia tolerancji kształtu i położenia

  • Polecenie umożliwia wygenerowanie szeregu oznaczeń tolerancji geometrycznych
  • Użytkownik ma możliwość wyboru rodzaju tolerancji, wartości, wskazania bazy itd.

  Oznaczenia spoin

  Polecenie umożliwia wygenerowanie szeregu gotowych oznaczeń spoin

  Rozszerzony wymiar ISO

  • 1 polecenie do 8 typów wymiarów np. pionowy, poziomy, wyrównany, kątowy
  • Możliwość dodawania pasowań i tolerancji

  Łączenie/dzielenie wymiarów

  • Polecenie umożliwia dzielenie wymiarów jak i łączenie wymiarów w jeden
  • Wartości są automatycznie przeliczane

  Funkcje dodatkowe

  Obliczanie obszaru, obwodu i ciężaru

  Dzięki temu poleceniu użytkownik może za pomocą 1 kliknięcia obliczyć pole i obwód wskazanego obszaru (automatyczne wykrywanie), a po zdefiniowaniu dodatkowych parametrów materiału także obliczyć masę elementu regularnego

  Konwersja elementów proxy do bloku

  • Polecenie umożliwia konwersję elementów proxy do bloku. Gdy korzystamy z zewnętrznych nakładek oraz aplikacji podczas projektowania, nasze pliki mogą zawierać niestandardowe obiekty (które są zarządzanie przez te nakładki/aplikacje). Jeśli taki plik jest otwierany przez program, który nie zawiera tych nakładek/aplikacji, to zazwyczaj możemy tylko wyświetlić graficzny podgląd tych obiektów, bez możliwości ich modyfikacji.
  • Dzięki temu poleceniu możemy przekonwertować obiekty proxy do bloku i umożliwić modyfikację tych obiektów innym uczestnikom procesu projektowania.

  ZWCAD Mechanical biblioteki

  Biblioteka części

  Śruby kulowe

  Cylindry

  Podstawowe kształty

  Pokrywy łożyskowe, odpowietrzniki

  Śruby

  Części do maszyn CNC

  Części przenośników

  Złącza

  Siłowniki

  Silniki elektryczne

  Łączniki

  Kołnierze

  Otwory rewizyjne/włazy

  Dennice

  Dennice

  Siłowniki hydrauliczne

  Wpusty, rowki, kliny

  Części dźwignic

  Prowadnice liniowe

  Systemy smarowania

  Oprzyrządowanie obrabiarek

  Narzędzia skrawające

  Przekładnie mechaniczne

  Elementy form/tłoczników

  Nakrętki

  Pokrętła i dźwignie

  Kołki/sworznie

  Reduktory

  Pierścienie

  Nity

  Śruby/wkręty

  Uszczelnienia

  Sprężyny

  Profile stalowe

  Dodatkowe kształty konstrukcyjne

  Trzpienie/kołki gwintowane

  Podpory

  Gwintowniki

  Gwinty

  Transformatory

  Podkładki

  Rowki spawalnicze

  Rowki technologiczne

  Chcesz wypróbować ZWCAD MECHANICAL?

  Wypełnij formularz i sprawdź jego moc!   Rozwiń

   Biblioteka symboli

   Elementy mechaniczne

   Hamulec

   Oznaczenia ruchu

   Napęd łańcuchowy

   Sterowanie nożne

   Połączenia cierne

   Sprężyny

   Mechanizmy zapadkowe

   Krzywki

   Połączenia

   Przekładnie zębate

   Połączenia gwintowe

   Oznaczenia utwierdzeń

   Mechanizm maltański

   Napęd podstawowy

   Łożyskowanie

   Przekładnia pasowa

   Sprzęgła

   Pary kinematyczne

   Elementy hydrauliczne

   Akumulatory

   Przetworniki energii

   Zawory sterujące kierunkowe

   Zbiorniki

   Siłowniki

   Pompy i silniki

   Obsługa czynnika roboczego

   Symbole napędu/silników

   Czujniki i inne

   Zawory regulujące ciśnienie

   Symbole sterowania

   Regulatory przepływu

   Elementy elektryczne

   Podstawowe symbole

   Półprzewodniki

   Często używane symbole

   Przełączniki, kontrolki i zabezpieczenia

   Elementy pasywne

   Mierniki, lampy i sygnalizatory

   Substancje, elektrownie, ogólne

   Symbole konwersji energii

   Konstrukcje metalowe

   Połączenia nitowe

   Otwory

   Połączenia śrubowe

   Połączenia śrubowe/nitowe w otworze

   Połączenia nitowe