fbpx
zw aplikacja traffic przedmiar metric
Nakładka ZWMetric
12 września 2016
nakladka zwgeo
Nakładka ZWGeo
12 września 2016
wentyle aplikacja do projektowania klimatyzacji i wentylacji cad

Nakładka Wentyle

Aplikacja Wentyle wspomaga rysowanie instalacji wentylacyjnych 2D opartych na systemie przewodów o przekroju okrągłym oraz przewodów i kształtek o przekroju prostokątnym. Zawiera też biblioteki kształtek i akcesoriów wentylacyjnych realnych producentów.

Umożliwia wygodną budowę instalacji i łatwe wprowadzanie do nich zmian. Na końcu tworzy automatyczne zestawienie wykorzystanych w projekcie elementów. Możliwe jest także automatyczne obliczenie spadków ciśnień stworzonej instalacji lub jej fragmentu.

 

Program zawiera biblioteki elementów takie jak: CWK, LOXIMIDE, HARMANN, URSA-AIR, HALTON ALNOR, FLAKT BOVENT, BH-RES, SMAY, MERCOR, VENTURE INDUSTRIES.

WENTYLE i WentylePLUS 6.2 działają z oprogramowaniem ZWCAD Standard oraz Professional.

Wentyle posiadają wersję płatną (WentylePLUS 6.2) oraz bezpłatną (Wentyle).

Wersja płatna WentylePLUS 6.2:

  • Posiada wszystkie funkcje i bazy wersji bezpłatnej WENTYLE.
  • Dodatkowo zawiera dostęp do niesponsorowanych obecnie bibliotek takich jakDARCO, DOSPEL, POLSKI KOMFORT.
  • Posiada zaawansowane rodzaje zestawień, w tym zestawienie do KNR, zestawienie według producentów, zastawienie ze szczegółami oraz zestawienie w formie małych zwymiarowanych rysunków technicznych kształtek prostokątnych użytych w projekcie.
  • Zawiera rozkaz Element Własny, który umożliwia wstawianie do projektu obiektów spoza dostępnych bibliotek.
  • Pozwala na dostęp do opisów przekrojów kanałów okrągłych i prostokątnych np. 300×400.
  • Stwarza możliwość obliczeń hydraulicznych bez ograniczenia liczby elementów (wersja bezpłatna do 25).