fbpx

Instrukcja aktywacji ZWCAD – klucz USB

Instalacja i aktywacja programu ZWCAD na kluczu sprzętowym USB.

UWAGA!!! Zgubienie klucza skutkuje utratą licencji.

1. Proszę włożyć płytę CD do napędu.

Klucz sprzętowy nie może być włożony do komputera.

Z płyty CD proszę wybrać katalog z wersją programu i uruchomić znajdujący się tam plik. Opcjonalnie można także pobrać program z Internetu. Zdecydowanie polecamy to rozwiązanie jeśli program był zakupiony kilka miesięcy temu.

2. Proszę zapisać otwarte dokumenty i zamknąć inne programy. Proszę kliknąć ZAINSTALUJ.

3. Proszę przeczytać umowę licencyjną i jeśli zgadzają się Państwo z jej warunkami, proszę zaznaczyć akceptacje warunków umowy licencyjnej i kliknąć DALEJ.

4. Proszę wybrać katalog, w którym instalator zainstaluje program ZWCAD. W razie wątpliwości proszę zaakceptować domyślny katalog i kliknąć DALEJ.

5. Instalacja została zakończona. Program pozwoli na wybór rodzaju interfejsu użytkownika „Wstążka” lub „Klasyczny”. Proszę kliknąć na KONIEC i uruchomić ponownie komputer.

6. Po ponownym uruchomieniu systemu proszę wpiąć klucz sprzętowy do portu USB. Dioda na kluczu powinna kilka razy mignąć, a następnie powinna zaświecić się ciągle.

7. Aktywacja programu musi być przeprowadzona na koncie z prawami Administratora. Dodatkowo na systemie Windows Vista lub Windows 7, 8, należy uruchomić program ZWCAD prawym przyciskiem myszy Uruchom jako Administrator…

W oknie proszę wybrać opcję Aktywuj licencję, a następnie Rejestracja z klucza sprzętowego (USB). Pojawi się pole licencji, w którym należy wprowadzić kod licencyjny oraz uzupełnić dane użytkownika potrzebne do zarejestrowania programu. Kod ID pojawi się automatycznie, zostanie sczytany z klucza USB. Po wprowadzeniu kodu oraz danych proszę potwierdzić OK. Program powinien potwierdzić prawidłową rejestrację.

Kod Licencyjny niezbędny do przeprowadzenia poprawnej aktywacji programu zostanie przekazany Państwu mailowo po dokonaniu zakupu lub istnieje możliwość samodzielnego sprawdzenia go na stronie

8. Informacje techniczne. Wraz z programem ZWCAD instalowany jest sterownik do klucza sprzętowego USB. Po każdej instalacji programu należy uruchomić ponownie komputer.

Bez prawidłowo zainstalowanego klucza sprzętowego, program nie przyjmie kodu aktywacyjnego, co spowoduje „pracę w trybie testowym”. Odinstalowanie programu powoduje usunięcie sterownika do klucza sprzętowego.

Jeśli były zainstalowane różne wersje, np. 2012 i 2014, i jedna z nich została usunięta, to odinstalował się również sterownik do klucza USB. Wtedy należy zainstalować ponownie aktualną wersję programu. Po każdej instalacji programu (aktualizacji) należy uruchomić ponownie komputer, aby system załadował prawidłowo sterownik do klucza.

Zaznaczenie opcji “ENABLE NET LICENCE” (z menu HELP (POMOC) –>LICENSE (LICENCJA)), w niektórych przypadkach uniemożliwia odczytanie prawidłowo klucza sprzętowego. Proszę ją odznaczyć i uruchomić program ponownie.

Jeśli program „przyjmuje” kod aktywacyjny, natomiast po ponownym uruchomieniu ZWCAD „zapomina” wpisany kod, oznacza to, że użytkownik, który wprowadził kod ma zbyt małe uprawnienia w systemie operacyjnym. Operację wprowadzenia kodu powinien przeprowadzić administrator komputera.

Objawy błędnie zainstalowanego klucza sprzętowego.

Jeżeli sterownik do klucza nie został prawidłowo zainstalowany, to:

•dioda na kluczu miga,

•Kod ID ma 12 znaków (przy prawidłowym zainstalowanym klucza Kod ID jest 8 znakowy).

Rozwiązanie problemu:
Jeśli instalacja została przeprowadzono poprawnie, występuje problem przy rejestracji programu proszę zapoznać się z poniższymi punktami:

•Jeśli dioda na kluczu miga, to proszę przełożyć klucz do innego portu USB,

•Jeśli dioda dalej miga, to proszę wyciągnąć klucz USB, uruchomić ponownie komputer, zainstalować ponownie program ZWCAD, uruchomić ponownie komputer i włożyć klucz do portu USB.

•Jeśli dioda dalej miga, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że klucz USB jest uszkodzony. Proszę wtedy w miarę możliwości sprawdzić klucz na innym komputerze (po uprzedniej instalacji ZWCAD’a i ponownym uruchomieniu komputera).

•Jeśli dioda świeci się ciągle, a Kod ID jest 12 znakowy, to proszę ponownie uruchomić komputer. Jeśli PRODUCT ID jest dalej 12 znakowy oznacza to, że klucz jest prawdopodobnie uszkodzony (proszę go sprawdzić na innym komputerze).

•Jeśli PRODUCT ID jest 8-mio znakowy, a program nie przyjmuje kodu licencyjnego, to kod licencyjny jest błędny (kod wersji 2012 różni się od wersji 2014).

Jeśli klucz jest uszkodzony, to proszę go odesłać do naszej firmy po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Postaramy się jak najszybciej wymienić go na nowy.

Uwaga :

Przed formatowaniem lub wymianą dysku, należy zwrócić licencję na serwer licencyjny. Jeśli sformatujemy dysk z aktywną licencją, stracimy możliwości jej zwrotu i aktywacji, w takim wypadku niezbędny jest reset licencji przez producenta oprogramowania.