fbpx

Biblioteka Architectural – Symbole i oznaczenia

Biblioteka Architectural – Wyposażenie wnętrz
9 września 2016
Biblioteka Architectural – Plany ewakuacyjne i bhp
9 września 2016
Biblioteka Architectural – Symbole i oznaczenia

Biblioteka Architectural – Symbole i oznaczenia zawiera najważniejsze symbole oznaczeń wykorzystywanych na rysunkach
architektonicznych, w tym: oznaczenia pomieszczeń, oznaczenia stolarki budowlanej, strzałki, koty wysokościowe itp.

W bibliotece Architectural – Symbole i oznaczenia znajdują się następujące kategorie symboli:

 • definiowanie pomieszczeń,
 • oznaczenie poziomu,
 • oznaczenie stolarki,
 • symbole topograficzne,
 • strzałki,
 • wejścia (m.in. wejście na poziomie zerowym lub powyżej, wejście poniżej poziomu zerowego),
 • nachylenie terenu.

Program CP-Symbols Architectural – Symbole i oznaczenia zawiera również ogólne polecenia:

 • Linie (przewody) – funkcja ta pozwala rysować jednokreskowe przewody oraz linie w widoku schematycznym.
 • Ramki i tabelki – zawiera bibliotekę podstawowych ramek i tabelek rysunkowych.
 • Atrybuty i opisy – służy do edycji wartości atrybutów jednego lub wielu symboli.
 • Zestawienia materiałów – służy do tworzenia zestawień z elementów użytych na rysunku.