fbpx

CADprofi – HVAC&PIPING

cadprofi electrical
CADprofi – Electrical
9 września 2016
cadprofi mechanical
CADprofi – Mechanical
9 września 2016
cadprofi hvac and piping

Aplikacja CADPROFI – Instalacje rurowe i wentylacyjne

CADprofi HVAC & Piping

Program wspomagający projektowanie instalacji c.o., wod.-kan., gazowych, medycznych, ppoż., wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, chłodniczych, technologicznych oraz innych w budownictwie i w przemyśle. Inteligentne wstawianie symboli i obiektów, automatyczne rysowanie widoków instalacji, tworzenie zestawień oraz biblioteki znanych producentów to tylko niektóre zalety aplikacji.
Moduł CADprofi HVAC & Piping można kupić pojedynczo lub w pełnym pakiecie CADprofi Suite, który zawiera wszystkie 4 moduły CADprofi za 50% ceny.

Wielojęzyczność

Oparty o Unicode interfejs użytkownika jest dostępny w 25 językach, m.in.: w polskim, angielskim, bułgarskim, chińskim (simplified), chorwackim, czeskim, duńskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, holenderskim, japońskim, koreańskim, niemieckim, portugalskim, rosyjskim, rumuńskim, serbskim, słoweńskim, szwedzkim, tureckim, ukraińskim, węgierskim i włoskim.

Język można łatwo zmienić w programie konfiguracyjnym.

Najważniejsze cechy i funkcje

Łatwa edycja schematów, układów P&ID, rozwinięć c.o. i wod.-kan., projektowanie rzutów, przekrojów i innych widoków instalacji.

 • Inteligentne symbole, które można automatycznie wstawiać w przewody, skrzyżowania przewodów lub w dowolnych punktach. Dodatkowe opcje, pozwalające np. na jednoczesne wstawianie wielu symboli, znacznie przyspieszają pracę.
 • Symbole wielowariantowe pozwalające na łatwą konfigurację armatury odcinającej lub regulacyjnej, siłowników, podłączeń, rozdzielaczy, pionów itp.
 • Szybka edycja schematów z wykorzystaniem opcji odwracania symboli (np. zmiana kierunku przepływu), powiększania symboli, inteligentnego kopiowania, zamiany symboli, usuwania symboli z przewodów itp.
 • Dowolne przewody schematyczne, które można także rysować w wiązkach. Przewodom można nadawać dowolne oznaczenia, określać ich typ i wielkość. Dodatkowe opcje prowadzenia przewodów pozwalają błyskawicznie łączyć obiekty z innymi obiektami lub z armaturą.
 • Wizualizacja typów przewodów ułatwiająca poprawne wykonanie projektów.
 • Predefiniowane fragmenty schematów, obwodów grzewczych itp. z możliwością zapisywania własnych układów.
 • Obliczenia hydrauliczne, dobór wielkości odcinków przewodów i automatyczne rysowanie rozwinięć instalacji c.o. i c.w.u. w bibliotekach KaMo/Clage.
 • Obliczenia prędkości przepływu powietrza w kanałach wentylacyjnych.
 • Rysowanie rzeczywistych widoków przewodów rurowych i kanałów wentylacyjnych z automatycznym wstawianiem odpowiednich złączek i możliwością późniejszej ich edycji.
 • Możliwość rysowania ciągów instalacji z odsunięciem i określeniem krawędzi odniesienia (oś, lewa, prawa) znacznie ułatwia rysowanie np. wzdłuż ścian lub innych instalacji.
 • Błyskawiczne rysowanie ciągów instalacji wzdłuż wskazanych linii (zamiana linii na przewody rurowe lub wentylacyjne).
 • Parametryczna armatura i inne obiekty instalacji z automatycznym wstawianiem w przewody rurowe lub wentylacyjne. Przy wstawianiu obiektów parametrycznych do projektów istnieje możliwość wyboru standardowych wielkości lub samodzielne określanie i zapamiętywanie dowolnych wymiarów i typów. Program pozwala także zaimportować bloki dwg lub dxf pobrane np. ze stron producentów.
 • Projektowanie przyłączy wody.
 • Projektowanie instalacji ppoż.
 • Armatura pomiarowa (wodomierze, gazomierze, manometry, termometry) wraz z akcesoriami.
 • System dystrybucji powietrza (rekuperacja), centrale wentylacyjne, pompy ciepła i klimatyzatory (Daikin, Fujitsu, LG, PRO-Vent, Samsung, Toshiba, Mitsubishi Electric, Haier itd.).
 • Automatyczne dołączanie przewodów do obiektów oraz połączenia kanałów i rur z wykorzystaniem różnych złączek.
 • Polecenie Szybka edycja (QED) umożliwiające przeprowadzenie podstawowych operacji edycyjnych na symbolach i obiektach m.in. edycja, atrybuty i opisy, lustro, skala, kopiowanie, obrót, usuń, przesuń, wydłuż, wstaw alternatywny widok czy automatyczne rysowanie ciągów przewodów ogólnych i szczegółowych od obiektów.
 • Łatwa edycja widoków instalacji, w tym: izolowanie instalacji, dzielenie przewodów lub kanałów na odcinki, zmiana przekroju poprzecznego rur i kanałów, zmiana wymiarów kształtek itd.
 • System rur i złączek stalowych (spawanych, kołnierzowych i gwintowanych), miedzianych, z tworzyw sztucznych, zaprasowywanych, kanalizacyjnych, PEX, PEHD, DIN 11 850, EN 10255 i innych w widokach schematycznych, ogólnych i szczegółowych.
 • Systemy kominowe stalowe w widokach szczegółowych.
 • Systemy odwodnień dachów płaskich, oraz odwodnień liniowych.
 • Studzienki kanalizacyjne oraz studnie wodomierzowe.
 • Zbiorniki na deszczówkę i ścieki sanitarne oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.
 • Projektowanie instalacji wod-kan, grzewczych (kotły, grzejniki, systemy rur, wymienniki ciepła.
 • Tworzenie dowolnych zestawień materiałowych, w tym także zestawienia do prefabrykacji elementów instalacji wentylacyjnych z obliczeniem powierzchni kanałów i kształtek według aktualnych norm.
 • Gotowe elementy wiodących producentów, w tym KSB, Vaillant, Gestra, Wavin, Viessmann, Wilo, Reflex i wiele innych.
 • Naturalne projektowanie zgodne z wymaganiami i przyzwyczajeniami projektantów.
 • Wybór dowolnej jednostki projektowania – metryczne lub imperialne.
 • Narzędzia do pełnego opisywania i detalowania projektów.
 • System automatycznego numerowania obiektów.
 • System szybkiego wyszukiwania produktów w bazach danych.
 • Dostęp do bibliotek CAD wielu renomowanych producentów.
 • Możliwość importowania oraz dodawania do programu własnych symboli lub obiektów.
 • Automatyczne zarządzanie warstwami oraz gotowe style wydruku pozwalające na uzyskiwanie wydruków z predefiniowanymi grubościami linii, kolorami itd.
 • Możliwość definiowania list „ulubionych”, które powalają na pracę według własnych przyzwyczajeń i preferencji.
 • Możliwość wprowadzania własnych tłumaczeń lub zmiana terminologii używanej w programie.
 • Inteligentne wstawianie obiektów z możliwością ich przyłączania do innych obiektów w technologii „one-click”.
 • Inteligentne polecenia umożliwiające przeprowadzanie błyskawicznych operacji edycyjnych na symbolach i obiektach bezpośrednio w rysunku.
 • Możliwość tworzenia dowolnych diagramów, schematów blokowych, schematów technologicznych i funkcyjnych oraz algorytmów.
 • Możliwość tworzenia zestawień i specyfikacji z funkcją wydruku lub eksportu danych do wielu formatów m.in. pdf, rtf (doc), xls, xml, csv, html i innych.
 • Automatyczne tworzenie graficznych legend.
 • Kontekstowa pomoc on-line z wieloma ilustracjami i przykładami wideo, które dokładnie wyjaśniają sposób używania programu
 • System aktualizacji on-line.

Zgodność z systemami

Nasze programy są wykorzystywane przez dziesiątki tysięcy użytkowników na całym świecie. Dlatego przy rozwoju programu zwracamy szczególną uwagę na jego pełną zgodność z innymi programami CAD. Automatyczny konfigurator zapewnia optymalne dopasowanie aplikacji do znalezionego środowiska niezależnie od wybranego przez użytkownika programu bazowego (AutoCAD, ARES, Bricscad, GstarCAD, progeCAD, ZWCAD i inne). Rysunki tworzone w naszych programach są w pełni zgodne z formatami DWG i DXF i mogą być edytowane w dowolnym systemie CAD bez konieczności używania naszej aplikacji. System automatycznych aktualizacji przez Internet umożliwia każdemu użytkownikowi łatwe korzystanie z najnowszych funkcji.

Pełna funkcjonalność

CADprofi składa się z kilku modułów, dzięki czemu biura wielobranżowe mogą stosować spójny system wspomagania projektowania i koordynacji branż. Każdy moduł jest w pełni kompatybilny z pozostałymi i może być instalowany oddzielnie lub w dowolnej kombinacji z innymi:

 • CADprofi Mechanical
 • CADprofi Architectural
 • CADprofi HVAC & Piping
 • CADprofi Electrical

CADprofi jest rozwijany głównie do pracy w 2D oraz do tworzenia schematów izometrycznych. Jednak dzięki ciągle rozbudowywanym trójwymiarowym bibliotekom urządzeń wiodących producentów nadaje się on również doskonale do wspomagania projektowania w 3D. Program zawiera bogaty zestaw funkcji do wykorzystania na każdym etapie tworzenia rysunku, począwszy od automatycznego opisywania i numerowania wstawionych obiektów aż po tworzenie specyfikacji i przekazywanie danych w wielu formatach nadających się do dalszego wykorzystania (np. RTF, XLS, XML i innych).

Zrzuty ekranu z CADProfi HVAC & Piping