fbpx
zwcad edu
ZWCAD EDU
7 września 2016
nakładka zwcad cadprofi

Aplikacja CADPROFI dodatki do ZWCAD


CADprofi to profesjonalna nakładka CAD, która znacznie przyspiesza pracę projektanta. Program ZWCAD zawiera intuicyjny, czytelny interfejs użytkownika, dzięki czemu można rozpocząć pracę bez intensywnego szkolenia.

Pełna funkcjonalność

CADprofi to aplikacja wspomagająca i przyspieszająca projektowanie w środowisku ZWCAD lub AutoCAD (AutoCAD LT). Nakładka CADprofi to program dla konstruktorów i projektantów przydatny do tworzenia złożonych rysunków ze szczegółowymi detalami. CADprofi posiada największy zestaw elementów znormalizowanych zgodnych z polskimi normami.

Aplikacja CADprofi składa się z 4 różnych modułów, co ułatwia pracę w przedsiębiorstwach wielobranżowych, gdyż zapewnia spójny system wspomagania projektowania i koordynacji poszczególnych projektów. CADprofi składa się z czterech modułów:

Ø  CADprofi Mechanical

Ø  CADprofi Architectural

Ø  CADprofi HVAC & Piping

Ø  CADprofi Electrical

Każdy moduł aplikacji CADprofi jest w pełni kompatybilny z pozostałymi, można go instalować oddzielnie lub w dowolnej konfiguracji z innymi modułami:

CADprofi jest przeznaczony głównie do projektów 2D oraz do tworzenia schematów izometrycznych. CADprofi jest wyposażony w trójwymiarowe biblioteki  urządzeń wiodących producentów, które są stale wzbogacane, co pozwala na wspomaganie projektowania 3D. Aplikacja zawiera bogaty zestaw funkcji do projektowania na każdym etapie tworzenia rysunku: od automatycznego opisywania i numerowania wstawionych obiektów aż po tworzenie specyfikacji i przekazywanie danych w wielu formatach odpowiednich do dalszego wykorzystania (np. RTF, XLS, XML i innych).

 

CADprofi to kompleksowe rozwiązanie wspomagające i efektywnie przyspieszające projektowanie. Aplikacja umożliwia:

 • projektowanie instalacji c.o.
 • projektowanie instalacji wod.-kan.
 • projekty instalacji wentylacyjnych, technologicznych i elektrycznych
 • projektowanie klimatyzacji
 • inne projekty instalacji w środowisku ZWCAD+ Professional, ZWCAD 2012 Standard i Professional, ZWCAD 2011 Standard i Professional, ZWCAD 2010 Standard i Professional, ZWCAD 2009i Standard i Professional.

 

CADprofi Mechanical (Mechanika)

Moduł CADprofi Mechanika wyróżnia się bardzo bogatym zestawem normaliów, kształtowników stalowych i innych wyrobów hutniczych opracowanym w oparciu o polskie i międzynarodowe normy. W szerokich zasobach znajdują się m.in. innymi śruby, nakrętki, podkładki, kołki, kątowniki, ceowniki, elementy do projektowania wymienników ciepła i innych aparatów. Wygodny edytor schematów pozwala na łatwe i sprawne tworzenie rysunków układów hydraulicznych i pneumatycznych.

Norma za 2 PLN ?

Moduł Mechanika programu CADprofi zawiera elementy opracowane na podstawie ponad 120 norm. Większość obiektów skład się z kilku widoków (z góry, z boku i inne), ogółem zawiera kilkadziesiąt tysięcy widoków.

Aplikacja CADprofi dostępna jest za 250 PLN w programie „CP-symbols” lub za 860 PLN w programie „CADprofi”.

Wykorzystanie elementów znormalizowanych

CADprofi wspomaga i usprawnia projektowanie w środowisku AutoCAD, AutoCAD LT lub IntelliCAD. Jest głównym narzędziem pracy projektantów konstuktorów i technologów, zwłaszcza przy tworzeniu szczegółowych rysunków różnych detali. Aplikacja CADprofi posiada największy zestaw elementów znormalizowanych, opracowanych na podstawie polskich norm. Ogromnym atutem nakładki jest pełna zgodność tworzonych rysunków z formatem DWG, co umożliwia ich wymianę pomiędzy projektantami niezależnie od tego, czy projektują oni przy użyciu nakładki czy też nie. Aplikacja posiada użyteczne  polecenia automatyzujące projektowanie oraz obszerne biblioteki symboli i obiektów z różnych sektorów.

Funkcje CADprofi Mechanical (Mechanika):

 • bogaty zestaw normaliów: śruby, wkręty, podkładki, nakrętki, połączenia, nity, kołki, otwory, wpusty, kliny, sworznie, zawleczki, łożyska, smarowniczki i wiele innych
 • profile stalowe: kątowniki, ceowniki, płaskowniki, profile zamknięte, pręty, rury i wiele innych
 • każda część jest dostępna we wszystkich widokach
 • płaszcze i dennice aparatów
 • rury stalowe i inne, złączki: kolanka, trójniki, redukcje itp.
 • procedury do obliczania powierzchni wymiany ciepła oraz różnych układów wiązek rurek w wymiennikach ciepła
 • inteligentne symbole do rysowania schematów układów hydraulicznych i pneumatycznych
 • automatyczna numeracja
 • system zarządzania elementami zdefiniowanymi przez użytkownika (bloki, ramki rysunkowe, symbole itp.)
 • automatyczne zestawienia z funkcją wydruku lub eksportu do wielu formatów PDF, RTF(DOC), XLS, XLM, CSV, HTML i innych
 • automatyczne tworzenie legend do schematów
 • biblioteka urządzeń wiodących producentów z wielu branż
 • wybór dowolnej jednostki projektowania – metryczne lub imperialne
 • aktualizacje online

 

CADprofi Architectural (Architektura)

CADprofi Archiketura to program wspomagający projektowanie instalacji w budownictwie ogólnym i przemysłowym.

Moduł wspomaga projektowanie budowlane i ma wiele użytecznych funkcji, m.in. umożliwia:

 • rysowanie ścian wielowarstwowych
 • wstawianie okien i drzwi
 • wymiarowanie architektoniczne
 • tworzenie opisów
 • wykorzystywanie obiektów z obszernych bibliotek wyposażenia wnętrz
 • tworzenie rysunków elewacji.

Unikalną cechą aplikacji CADprofi Architektura jest możliwość projektowania planów ewakuacyjnych i BHP.

Główne funkcje programu CADprofi Architectural (Architektura):

 • wielowarstwowe ściany z możliwością definiowania dowolnych konstrukcji
 • parametryczna stolarka budowlana (drzwi, okna, otwory). Widoki dla rzutów, przekrojów i elewacji
 • biblioteka wyposażenia wnętrz, meble, przybory sanitarne itp.
 • symbole architektoniczne: oznaczenia pomieszczeń, koty wysokościowe, symbole otworów i przepustów, opisy stolarki budowlanej i inne
 • wymiarowanie architektoniczne o dowolnej dokładności
 • rysowanie i edycja dróg ewakuacyjnych
 • biblioteka symboli i oznaczeń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych
 • automatyczna numeracja
 • system zarządzania elementami zdefiniowanymi przez użytkownika (bloki, ramki rysunkowe, symbole itp.)
 • automatyczne zestawienia z funkcją wydruku lub eksportu do wielu formatów PDF, RTF(DOC), XLS, XLM, CSV, HTML i innych
 • automatyczne tworzenie legend do schematów
 • biblioteka urządzeń wiodących producentów z wielu branż
 • wybór dowolnej jednostki projektowania – metryczne lub imperialne
 • aktualizacje online.

 

 CADprofi HVAC & Piping (inst. rurowe i wentylacyjne)

Moduł CADprofi HVAC& Piping posiada wiele rodzajów przewodów, które można zdefiniować i edytować, co umożliwia projektowanie praktycznie każdego rodzaju instalacji, projektowanie instalacji c.o., wod.-kan., projekty instalacji gazowych, medycznych, ppoż., wentylacyjnych, projektowanie klimatyzacji, instalacji chłodniczych oraz wielu innych instalacji technologicznych w budownictwie i w przemyśle.

Szczególnie ważne dla projektantów są funkcje wspomagające tworzenie schematów, rozwinięć, izometrii, rzutów i przekrojów, które pozwalają na użycie jednego narzędzia do wykonania całego projektu.

Funkcje CADprofi HVAC & Piping (inst. rurowe i wentylacyjne):

 • projektowanie wszystkich rodzajów instalacji (projektowanie instalacji c.o., wod.-kan., gazowych, medycznych, ppoż., wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, chłodniczych oraz dowolnych instalacji technologicznych w budownictwie i w przemyśle)
 • tworzenie wszystkich rodzajów dokumentacji: schematy, rozwinięcia instalacji c.o. i wod.-kan., rzuty i przekroje
 • rysowanie przewodów rurowych i kanałów wentylacyjnych z automatycznym wstawianiem odpowiednich złączek
 • automatyczne połączenia kanałów i rur dowolnymi złączkami
 • obliczenia powierzchni kanałów wentylacyjnych
 • automatyczna numeracja
 • system zarządzania elementami zdefiniowanymi przez użytkownika (bloki, ramki rysunkowe, symbole itp.)
 • automatyczne zestawienia z funkcją wydruku lub eksportu do wielu formatów PDF, RTF(DOC), XLS, XLM, CSV, HTML i innych
 • automatyczne tworzenie legend do schematów
 • biblioteka urządzeń wiodących producentów z wielu branż
 • wybór dowolnej jednostki projektowania – metryczne lub imperialne
 • aktualizacje online.

 

 CADprofi Electrical (Instalacje elektryczne)

Moduł CADprofi Electrical wspomaga projektowanie instalacji elektrycznych: zasilających, oświetleniowych, niskiego napięcia, telekomunikacyjnych, alarmowych, antenowych i innych. Aplikacja zawiera kilka tysięcy symboli z najnowszych norm elektrycznych, oprawy oświetleniowe, rozdzielnice, system rysowania przewodów oraz korytek i kanałów kablowych. Szczególnie przydatną funkcją jest system automatycznego numerowania (adresowania) obwodów elektrycznych oraz użyteczny edytor schematów.

Funkcje CADprofi Electrical (Instalacje elektryczne):

 • rozbudowana biblioteka symboli stosowanych w instalacjach elektrycznych oraz automatyki budynków i procesów
 • rysowanie ciągów korytek i tras kablowych z automatycznym wstawianiem odpowiednich złączek
 • rozdzielnice, aparatura modułowa, oprawy oświetleniowe i inne
 • system szybkiego numerowania (adresowania) obwodów elektrycznych
 • gotowe elementy wiodących producentów (Legrand, Cablofil, Zucchini i innych)
 • automatyczna numeracja
 • system zarządzania elementami zdefiniowanymi przez użytkownika (bloki, ramki rysunkowe, symbole itp.)
 • automatyczne zestawienia z funkcją wydruku lub eksportu do wielu formatów PDF, RTF(DOC), XLS, XLM, CSV, HTML i innych
 • automatyczne tworzenie legend do schematów
 • biblioteka urządzeń wiodących producentów z wielu branż
 • wybór dowolnej jednostki projektowania – metryczne lub imperialne
 • aktualizacje online.

 

Aplikacja CADprofi posiada otwartą strukturę, dzięki czemu możliwa jest samodzielna rozbudowa programu i dopasowanie go do własnych potrzeb. Bazy danych użytkownika są oddzielone od baz danych programu co pozwala na automatyczną aktualizację programu do nowej wersji. Podczas pracy zespołowej projektantów lub konieczności zainstalowania programu na innym komputerze można przenosić wybrane obiekty między komputerami.