e Nakładka Wentyle | ZWCAD - 3D viewer, edu, pockets touch. Nakładki na ZWCAD oraz darmowe demo

Nakładka Wentyle

zw aplikacja traffic przedmiar metric
Nakładka Przedmiar
12 września 2016
nakladka zwgeo
Nakładka ZW Geo
12 września 2016
wentyle aplikacja do projektowania klimatyzacji i wentylacji cad

Nakładka Wentyle

Aplikacja Wentyle wspomaga rysowanie instalacji wentylacyjnych 2D opartych na systemie przewodów o przekroju okrągłym oraz przewodów i kształtek o przekroju prostokątnym. Zawiera też biblioteki kształtek i akcesoriów wentylacyjnych realnych producentów.

Umożliwia wygodną budowę instalacji i łatwe wprowadzanie do nich zmian. Na końcu tworzy automatyczne zestawienie wykorzystanych w projekcie elementów. Możliwe jest także automatyczne obliczenie spadków ciśnień stworzonej instalacji lub jej fragmentu.

Pobierz ZWCAD 3D Master